Hulp bij zoeken voorouders

Hulp bij zoeken voorouders

Het maken van een stamboom en het zoeken van voorouders is een populaire hobby tegenwoordig. Maar het is meestal niet eenvoudig om de juiste gegevens te vinden als je de weg niet weet. De serie ‘Verborgen Verleden’ geeft een verkeerd beeld wat dat betreft. De officiële naam voor dit voorouderonderzoek is genealogie. In het Westland is er al 40 jaar een club die de genealogie bedrijft en wel de Studiegroep Genealogie Westland. Sinds enige tijd organiseert de studiegroep maandelijks inloopmiddagen voor belangstellenden die vragen hebben over voorouder onderzoek. Op zaterdag 21 januari is iedereen welkom met vragen en wel in het Westlands museum van 13:30 tot 15:30. Het is gratis en, tenzij men het museum zelf in wil, is er ook geen toegang verschuldigd. In het museum is ook onze tentoonstelling ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan. Tevens zullen er op 21 en 22 januari ook enkele workshops worden gegeven over speciale genealogische computerprogramma’s en over zoeken op internet.

Onder Westland verstaan we trouwens het hele gebied van Loosduinen tot Maasland en van Den Hoorn tot Hoek van Holland, dus niet alleen de gemeente.

Reacties zijn gesloten.