Start

Start

sgw

Wie zijn wij:

De  Studiegroep Genealogie Westland (SGW) is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld:

 • het bevorderen van de beoefening van de genealogie en familiegeschiedenis, alsmede de beoefening van de heraldiek.
 • de verbreding en verbreiding van de kennis daarvan en al hetgeen daaraan verwant is.
 • de vereniging beoogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

Zij tracht dit te bereiken door:

 • het beschikbaar krijgen van geldmiddelen, materialen en ruimte.
 • het (laten) doen van onderzoek naar geslachten, in het bijzonder naar geslachten, die wonen of gewoond hebben in de streek het Westland of een relatie hebben met inwoners van het Westland.
 • het uitgeven van elektronische en schriftelijke periodieken en andere publicaties, die in het bijzonder op de streek gericht zijn.
 • het organiseren van bijeenkomsten in de ruimste zin.
 • het aanleggen en beheren van een bibliotheek en documentatie op voornoemde terreinen en het doen van onderzoek in de ruimste zin van het woord.
 • het verlenen van hulp en bemiddeling bij genealogisch en heraldisch onderzoek.
 • het opzetten en beheren van een of meer websites.
 • het inrichten van en deelnemen aan tentoonstellingen en manifestaties, die ten doel hebben de genealogie, familiegeschiedenis en de heraldiek verder bekend te maken.
 • het samenwerken met instellingen en personen die een gelijksoortig of aanverwant doel van de vereniging hebben.
  alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

 

Genealogisch spreekuur:

Elke derde zaterdag van de maand (behalve juni,  juli en augustus) is er een inloopspreekuur voor iedereen die vragen heeft op genealogisch gebied. Van 13:30 tot 15:30 zijn er mensen van de Studiegroep Genealogie Westland aanwezig in het Westlands Museum om te proberen vragen te beantwoorden of mensen op weg te helpen. Komt u alleen voor het genealogisch spreekuur dan hoeft u geen entree voor het Westlands Museum te betalen. Wel altijd vooraf uw komst aanmelden bij voorzitter(Replace this parenthesis with the @ sign)genealogiewestland.nl

 

Inlichtingen:

 • Voorzitter Jan van Dijk, e-mailadres voorzitter(Replace this parenthesis with the @ sign)genealogiewestland.nl
 • Wnd. secretaris Arnold Arkesteijn, e-mailadres secretaris(Replace this parenthesis with the @ sign)genealogiewestland.nl

 

Bibliotheek en documentatie:

Westlands Museum (eerste verdieping)
Middel Broekweg 154
2675 KL Honselersdijk


© SGW, Honselersdijk
webmaster(Replace this parenthesis with the @ sign)genealogiewestland.nl